Kakel Klinker Natursten

 

Golv i klinker och natursten så som skiffer och älvdalskvartsit.

Kakel i kök.

Natursten på husgrunder, öppenspisar m.m.

 

 

               

                           Husgrund och skorsten klädd med natursten.
 

              

Badrum med infälld spegel.