Skorstenar


ErJa Mur & Kakel har stor erfarenhet av skorstensmurning, låt ett proffs göra jobbet för bästa resultat.

 

Har sotaren anmärkningar på skorstenens täthet och funktion?


Vi arbeter med en lösning som går ut på att vi installerar en slang i syrafast rostfritt stål. Denna metod passar till de flesta eldstäder såsom pannor, öppenspisar, kaminer/kassetter och kakelugnar. Skorstenen blir 100% tät vilket är väldigt viktigt för brandsäkerheten. Tack vare slangens konstruktion är den åldersbeständig och vi lämnar hela 30 års garanti.


Behöver skorstenen renoveras ovanför yttertaket?
 

Vi plockar ner den gamla och våra skickliga murare murar upp en ny.
Skorstenen förses med ny platta eller skorstenshuv i plåt för att bevara skorstenen många år.
I vissa fall räcker det med att skorstenen fogas om, vilket innebär att nytt murbruk förs i i fogarna mellan teglet.

Vi säljer och installerar plåtskorstenar av modultyp från bla. Premodul och Nordiska skorstensprodukter.
Dessa gör det möjligt att placera eldstaden nästan var som helst i huset.
Skorstenen kan även vara byggd av modulblock, exempelvis Isokern. Valmöjligheterna är många, låt oss hjälpa dig så får du det du behöver till ett konkurenskraftigt pris.